Кымбаттуу достор!

Gergert Sport тоо лыжа жана сноуборд тебүү мектебине кош келиңиздер!
Баардык
Кызмат
Пакети
Окутуучулар
Кун тизмеси
Биздин мектебиз төмөнкү кызмат көрсөтүүлөрдү сиздерге сунуштайт:
1
Жекече программа
0 деңгээлинен карвинг жана фрирайд техникасына чейин тоо лыжа жана сноуборд тебүүгө окутуу. Балдар жана чоңдор үчүн окутуу. Балдар үчүн тоо лыжа тебүү 5 жаштан башталат, сноуборд тебүү – 8 жаштан. Группалык жана жекече сабак сааттар. Балдар үчүн группалык сабак сааттар 8 жаштан башталат.
2
Балдар үчүн программа
Балдар лагери жана группалык программалар практикалык жана теориялык сабак сааттар комлекси менен түзүлгөн.
3
Профессионалдык программа
Тоо лыжа жана сноуборд тебүү боюнча инструкторлорду эң алдынкы эл аралык методикалар боюнча даярдоо. Европа мектептеринин биринде мындан ары аттестация өткөрүүгө мүмкүнчүлүк бар.
Баардык пакеттер түзүлүп жаңылган сайын, баардык маалымат ушул баракчада чыгарылат.
Жекече программа
1
«Бир күн» пакети
Тоо лыжа же сноуборд тебүү боюнча жекече окутуу
Деңгээл: 0дөн Башталгыч деңгээлине чейин
Жаш: 16 жаштан баштап
Сабак сааттары: 10.00дөн 16.00гө чейин
Тоо лыжа базасы: сүйлөшүп келишкендик боюнча
Баасы
Иш–Жш, майрам күндөрү 8500 сом
Дш–Жм 7650 сом
Атайын шаймандарды убактылуу колдонуу: лыжалар/батинке/лыжа таяктары/шлем/костюм же сноуборд/батинке/шлем/костюм — Гергерт Спорт убактылуу колдонуу тарифин 10% арзандатуу
Сабак сааттарынын программасы:
Теория: атайын шаймандар менен танышуу, техникалык коопсуздук, шаймандын иштөө принциби, бурулуу, токтотуу (инструктор көрсөтүп берет)
Практика: туура бут кийимди кийүү, лыжага жана сноубордго бутту бекемдөө, алдыга жана артка туура жыгылуу, лыжада жана сноуборддо туура туруу, шаймандын иштөө принциби, бурулуу, токтотуу (инструктор көрсөтүп берет), лыжа таяктарынын/лыжанын кыймылынын башталышы – каптал жылмышуу, кулап бара жаткан сноуборд, кыймылдарды бекемдөө.
2
«Группалык» пакети
Тоо лыжа же сноуборд тебүү боюнча группалык окутуу
Группада 3-5 киши
Деңгээл: 0дөн Башталгыч деңгээлине чейин
Жаш: 16 жаштан баштап
Сабак сааттары: 10.00дөн 16.00гө чейин
Тоо лыжа базасы: сүйлөшүп келишкендик боюнча
Бир кишиге баасы
Иш–Жш, майрам күндөрү 3500 сом
Дш–Жм 3150 сом
Атайын шаймандарды убактылуу колдонуу: лыжалар/батинке/лыжа таяктары/шлем/костюм же сноуборд/батинке/шлем/костюм — Гергерт Спорт убактылуу колдонуу тарифин 10% арзандатуу
Сабак сааттарынын программасы:
Теория: атайын шаймандар менен танышуу, техникалык коопсуздук, шаймандын иштөө принциби, бурулуу, токтотуу (инструктор көрсөтүп берет)
Практика: туура бут кийимди кийүү, лыжага жана сноубордго бутту бекемдөө, алдыга жана артка туура жыгылуу, лыжада жана сноуборддо туура туруу, шаймандын иштөө принциби, бурулуу, токтотуу (инструктор көрсөтүп берет), лыжа таяктарынын/лыжанын кыймылынын башталышы – каптал жылмышуу, кулап бара жаткан сноуборд, кыймылдарды бекемдөө.
3
«Балдар үчүн» пакети
Тоо лыжа же сноуборд тебүү боюнча жекече окутуу
Деңгээл: 0дөн Башталгыч деңгээлине чейин
Жаш:
Лыжа 3 жаштан баштап
Сноуборд 8 жаштан баштап
Сабак сааттары: 10.00дөн 16.00гө чейин
Тоо лыжа базасы: сүйлөшүп келишкендик боюнча
Иш–Жш, майрам күндөрү 7500 сом
Атайын шаймандарды убактылуу колдонуу: лыжалар/батинке/лыжа таяктары/шлем/костюм же сноуборд/батинке/шлем/костюм — Гергерт Спорт убактылуу колдонуу тарифин 10% арзандатуу
Сабак сааттарынын программасы:
Теория: атайын шаймандар менен танышуу, техникалык коопсуздук, шаймандын иштөө принциби, бурулуу, токтотуу (инструктор көрсөтүп берет)
Практика: туура бут кийимди кийүү, лыжага жана сноубордго бутту бекемдөө, алдыга жана артка туура жыгылуу, лыжада жана сноуборддо туура туруу, шаймандын иштөө принциби, бурулуу, токтотуу (инструктор көрсөтүп берет), лыжа таяктарынын/лыжанын кыймылынын башталышы – каптал жылмышуу, кулап бара жаткан сноуборд, кыймылдарды бекемдөө
Сабак сааттары оюн түрүндө өткөрүлөт.
4
«Бала бакча» пакети
Тоо лыжа же сноуборд тебүү боюнча группалык окутуу
Группада 3-5 киши
Деңгээл: 0дөн Башталгыч деңгээлине чейин
Жаш:
Лыжа 3 жаштан баштап
Сноуборд 8 жаштан баштап
Сабак сааттары: 10.00дөн 16.00гө чейин
Тоо лыжа базасы: сүйлөшүп келишкендик боюнча
Бир кишиге баасы
Иш–Жш, майрам күндөрү 2500 сом
Атайын шаймандарды убактылуу колдонуу: лыжалар/батинке/лыжа таяктары/шлем/костюм же сноуборд/батинке/шлем/костюм — Гергерт Спорт убактылуу колдонуу тарифин 10% арзандатуу
Сабак сааттарынын программасы:
Теория: атайын шаймандар менен танышуу, техникалык коопсуздук, шаймандын иштөө принциби, бурулуу, токтотуу (инструктор көрсөтүп берет)
Практика: туура бут кийимди кийүү, лыжага жана сноубордго бутту бекемдөө, алдыга жана артка туура жыгылуу, лыжада жана сноуборддо туура туруу, шаймандын иштөө принциби, бурулуу, токтотуу (инструктор көрсөтүп берет), лыжа таяктарынын/лыжанын кыймылынын башталышы – каптал жылмышуу, кулап бара жаткан сноуборд, кыймылдарды бекемдөө
Сабак сааттары оюн түрүндө өткөрүлөт.
5
«PRO» пакети
Тоо лыжа же сноуборд тебүү боюнча жекече окутуу
Деңгээл: Башталгыч деңгээлинен Тереңдетилгенге чейин
Жаш: 16 жаштан баштап
Сабак сааттары: 10.00дөн 16.00гө чейин
Тоо лыжа базасы: сүйлөшүп келишкендик боюнча
Иш–Жш, майрам күндөрү 8500 сом
Дш–Жм 7650 сом
Сабак сааттарынын программасы:
Теория: техникалык коопсуздук принциптерин кайталоо, тез бурулуу жана өз салмакты туура бөлүштүрүү принциптери
Практика: тез бурулуу техникасын бекемдөө-карвинг, өз салмакты туура бөлүштүрүү техникасын жана шаймандарды жүктөө принциптерин бекемдөө, фрирайд техникасын бекемдөө (сүйлөшүп келишкендик боюнча).
6
«7 кун+» пакети
Баасы координатор менен талкуулангандар кийин эсептелет. Акысы тандалган датасына жана лыжа тебуу жайына коз каранды болот.
Окутууга ылайыктуу сунушталган тоо лыжа базалары: Чункурчак, Зил

Сабак сааттарга жазылуу үчүн шарттар:
Сабак сааттарына пакеттин 100% төлөгөндөн кийин гана даталарды тандаса болот
1. Төмөнкү жайгашкан календардагы бош датаны тандаса болот
2. Гергерт Спорт дүкөнүнө пакет үчүн төлөш керек
3. whatsapp номуруна төмөнкү маалыматты жиберип, билдирмени жибериш керек:
- Аты-жөнү
- телефон номуру/whatsapp
- лыжа же сноуборд шаймандары
- тандалган пакет
- тоо лыжа же сноуборд тебүү боюнча деңгээли (Жаңы, Башталгыч, Тереңдетилген)
- шаймандар бар же жок болсо
- календардагы тандалган даталар
4. Сиздин билдирмеңиз иштелип жатат, сиз менен инструктор байланышып, окутуу жерин, жолугушуу боюнча майда-чүйдөлөрдү, шаймандарды тандоо боюнча (керек болсо) жана башка суроолорду тактайт.
5. Окутууга чыгуу
6. Сабактан кийин сиз биздин ишти шкала боюнча 1 баллдан 5 баллга чейин кандай баа коёсуз сиз менен координатор байланышат

→ WhatsApp / → Telegram
МААНИЛҮҮ МААЛЫМАТ:
Эгер сабак сааттарында окуучу алкоголь же баңгизат менен мас болуп келсе, инструктор окутпай койгонго укугу бар. Пакет үчүн төлөнгөн акча артка кайтарылбайт.

Кардар бронду датага 3 күн калганга чейин жокко чыгарса болот. Клиент вправе отменить бронь не позднее чем за 3 дня до даты. Пакеттин баасынын 90% кардарга кайтарылып берилет.

Эгер бир суткага чейин бронь алынса, пакеттин баасынын 50% кайтарылат.

Эгер бир суткага жетпей убакыт калганда же окуучу сабакка келбесе, пакеттин акчасы кайтарылбайт.

Датага 3 күн калганда, календардагы сиз каалагандай датага алмаштырганга укугуңуз бар.

Кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөгөндө сиз ушул шарттарга макулдугуңузду бересиз.
Окутуучулар
Евгений Патлай
Инструктор - 10 лет
Сноуборд (категория С. Alpine Sports Academy (Шерегеш, Россия).
Категория С. Горнолыжная школа «Новая лига» (Шерегеш, Россия).
Возраст - 31 год
Андрей Наумов
Инструктор - 12 лет
Сноуборд
Возраст - 43 года
Мухаммет Гиден
Инструктор - 2 года
Сертификат швейцарской лыжной школы
Возраст - 21 год
Алёна Дыба
Инструктор - 5 лет
Сноуборд
Арсений Кириллин
Инструктор - 3 года
Лыжи
Возраст - 18 лет
Сергей Патлай
Инструктор - 3 года
Сноуборд (категория С НЛИ)
Возраст - 26 лет
Каныкей Нурумова
Инструктор - 6 лет
Лыжи

Кун тизмеси